ADVICE BROKER s.r.o

Aktuality

Dodavatelé energií nabízejí slevy, zákazník se jim ale musí upsat i na několik let

18/09/2013

Závazek pak zákazníkovi nedovoluje smlouvu hladce ukončit. Pokud by totiž závazek porušil, hrozí mu za to nemalé sankce, například náhrada dodavateli za vzniklou škodu.

Nějaký závazek, který ztěžuje přechody, má nyní obrovské množství klientů. Dodavatelé energií se totiž snaží ulovit do pasti závazků co nejvíc klientů. Proto je třeba každý nabídnutý závazek důkladně zvážit podle rčení Není všechno zlato, co se třpytí.

Pětistovka za věrnost
Závazek nemusí být ale nijak násilně či skrytě vnucován. Může být i otevřeně nabízen jako určitá prémie za věrnost.

Například Pražská plynárenská láká – stejně jako jiní dodavatelé – na webu nové klienty. Nabízí jim standardní smlouvu bez závazku a současně alternativně nabízí bonus 500 korun, pokud klient uzavře smlouvu na dobu určitou, minimálně na jeden rok. Podobné slevy nabízejí za závazek věrnosti i další dodavatelé.

Jeden rok není žádná dlouhá lhůta, ale i tak by měl každý klient zvážit, jestli pětistovka vyváží přijatý závazek. Pokud uzavře smlouvu na dobu neurčitou, bude mít volnější ruce v případě, že se rozhodne pro přechod jinam.

Přijatý závazek ztěžuje přechod k výhodnějšímu dodavateli.
Pokud žádný závazek přechodu nebrání, je změna dodavatele jednoduchá. Zákazník podepíše s novým dodavatelem smlouvu o sdružených službách dodávek plynu nebo elektřiny, dá mu plnou moc k jednání se současným dodavatelem a po uplynutí výpovědní lhůty začne odebírat energii od zvoleného dodavatele.

I při odstoupení od smlouvy pro zvýšení cen je u smlouvy na dobu neurčitou vše bez problémů.

„Pokud má klient závazek, může také smlouvu ukončit, ale v takovém případě mu hrozí od dodavatele sankce za nedodržení závazku či náhrada vzniklé škody,“ sdělil mluvčí Energetického regulačního úřadu Jiří Chvojka.
Podle jeho slov se ale vyplatí požádat dodavatele o prominutí smluvní pokuty, protože v etickém kodexu slíbili tuto sankci neuplatňovat.

Z aukce sešlo
Každopádně smlouvě je třeba věnovat pozornost a zajímat se i o obchodní podmínky firmy. Závazek ve smlouvě například přehlédl jeden čtenář ze Středočeského kraje. Protože vytápí plynem velký dům, a má tak velkou spotřebu, zaujala ho nabídka městského úřadu, aby se zúčastnil elektronické aukce na výběr dodavatele v jeho městě.

Přihlásil se k účasti, ale nakonec nebyl k ostatním zájemcům přiřazen. Organizátor aukce totiž zjistil, že na počátku roku přešel k jinému dodavateli a uzavřel závazek na dva roky. Čtenář tedy udělal chybu a bude muset setrvat u dosavadního dodavatele až do konce příštího roku.

Ztížená možnost ukončit smlouvu
Závazky mohou mít někdy i takovou podobu, že z nich nemusí být snadné vyklouznout ani po uplynutí sjednané doby.

Například jeden čtenář z Prahy nám napsal, jak v září 2011 dostal od Pražské energetiky návrh na dodatek ke smlouvě. Podpis by mu přinesl 10procentní slevu za spotřebovanou silovou elektřinu v listopadu a prosinci 2011 jak v domě, tak i bytu a dále jednorázovou odměnu 1200 Kč za každé odběrné místo, tedy 2 x 1200 Kč.

Podmínkou ale bylo, že jeho smlouva na dobu neurčitou by se změnila na dobu určitou, a to do 31. 12. 2013. S tím, že by se automaticky prodloužila o rok, pokud by v průběhu prosince některá ze stran písemně neoznámila druhé, že trvá na ukončení.

Čtenář se rozhodl takovou smlouvu nepodepsat. Vadilo mu hlavně to, že by mohl rozhodnout o ukončení smlouvy jen v jednom měsíci v roce, a navíc v prosinci, kdy mají lidé obvykle jiné starosti než vybírat výhodnějšího dodavatele energie.

Dodavatelé lákají klienty na přijetí závazku i přes jiné služby. Například Pražská plynárenská nabízí klientům servisní služby na plynové spotřebiče a jejich opravy zdarma nebo se slevou. Rozsah slev je dán délkou doby, na niž se smlouva uzavírá.

Nabídky jednotlivých dodavatelů energií si lze porovnat například na této cenové kalkulačce. 

« Zpět

Kontaktujte nás

+420 725 605 533