ADVICE BROKER s.r.o

Aktuality

Základní informace o hypotečních úvěrech

19/09/2013

Hypotéka je nejvýhodnější (a často jediný) způsob, jak získat prostředky na financování vlastního bydlení, když úspory nestačí. A ty stačí málokomu. Díky tuhému konkurenčnímu boji dnes existuje široká škála hypotečních úvěrů, které vzájemně odlišuje nejen jejich výše, doba splácení, délka fixace a možnost předčasného splacení či výše LTV (loan-to-value ratio), ale také způsob výpočtu úrokové sazby (klasické hypotéky s pevnou úrokovou sazbou fixovanou na několik let dopředu i variabilní hypotéky s plovoucí neboli floatingovou sazbou), účelovost (hypoteční úvěr určený výhradně na koupi, stavbu nebo stavební úpravy nemovitosti a proti němu neúčelová americká hypotéka) či výše poplatků, které jsou se zřízením hypotečního úvěru a jeho následným umořováním spojené. Na trhu vždy najdeme také celou řadu akčních hypotečních nabídek, které v redakci pravidelně sledujeme a informujeme vás o nich.
Před několika lety byly hypoteční úvěry výsadou spíše bohatší části populace. Ostatní si totiž nemohli dovolit splácet mnohdy i několik desítek tisíc korun měsíčně. Hypotéky se ale staly podstatně dostupnějšími, neboť došlo k postupnému snižování úrokových sazeb, což v kombinaci s prodloužením doby půjčky snížilo průměrnou měsíční splátku. Nabídka bank je poměrně vyrovnaná, výrazněji se liší v doplňkových službách a programech.

Parametry jednotlivých konkrétních nabídek bank si můžete prohlédnout v produktové sekci hypoték.

Proč jsou hypotéky stále populárnější:

Postupný pokles ceny peněz na peněžních a kapitálových trzích. Vývoj průměrných úrokových sazeb vytvořil příznivý prostor pro snižování úrokových sazeb z hypotečních úvěrů a zvýšení jejich dostupnosti.
Možnosti (počínaje rokem 1998) odpočtu zaplacených úroků z hypotečních úvěrů nebo úvěrů ze stavebního spoření použitých na uspokojení bytové potřeby daňového poplatníka od základu daně z příjmů fyzických osob.
Výsledné reálné zatížení u hypotéky se státní podporou může činit i méně než 3,5 procenta ročně.
Dlouhodobé splácení úvěru až desítky let, což znamená nižší zátěž pro rodinné finance.
Kdo může požádat o hypotéku?

Občan České republiky s trvalým pobytem na území ČR, nebo osoby, které mají takovou osobu za manžela či manželku.
Občané EU s trvalým pobytem na území ČR
projednává se návrh na "celounijní hypoteční trh" (kolem roku 2010)
Co může být financováno hypotečním úvěrem?

koupě, výstavba či rekonstrukce nemovitosti
modernizace a údržba nemovitosti
vypořádání dědictví nebo společného jmění manželů
stále častěji také sousedící pozemky a funkční stavby
Co může být objektem hypotéky?

byt
rodinný dům, rekreační dům
stavební pozemek s následnou výstavbou nemovitosti
ve vybraných případech bytový dům
garáž
Výše hypotečního úvěru

Je omezena hodnotou zastavených nemovitostí (jistin), klasicky a nejčastěji do maximální výše 70 % z ceny nemovitosti a schopností klienta splácet.
Na trhu jsou i tzv. 100% hypotéky, kdy je možno získat úvěr na celou nemovitost.
Minimální výši hypotéky mají jednotlivé hypoteční banky rozdílné.
Doba splatnosti hypotéky

Úvěr musí být splacen nejpozději do určitého věku žadatele (kolem 70 let - podle banky)
splácení úvěru je v rozmezí 5 - 30 let. V případě finanční podpory státu je max. doba splácení 20 let.
Příklady kombinace úvěrů, které je možné získat (podle nabídek hypotečních bank)

se stavebním spořením (výhodná kombinace hypotéky a stavebního spoření se státní podporou)
s kapitálovým životním pojištěním (kapitálová hodnota je použita na splácení úvěru)
Co je dobré vědět před vstupem do hypoteční banky?

Hypoteční úvěry jsou poskytovány podle zákonem stanovených pravidel, které banka musí respektovat. Jedná se zejména o:

obvyklá cena je cena stanovená bankou, to znamená že banka může (s ohledem na možná rizika) upravit směrem dolů i nahoru cenu uvedenou ve znaleckém odhadu ceny nemovitosti provedeném odhadcem
zástavou pro hypoteční úvěr musí být nemovitost, navíc však může banka požadovat i jiné dozajištění (ručitelské prohlášení, biankosměnku, aj.) k zajištění lze využít pořizovanou či jinou nemovitost (např. nemovitost ve vlastnictví 3. osoby), zastavena může být i rozestavěná nemovitost (zapsaná v katastru nemovitostí)
žadatel musí disponovat dostatečnými příjmy pro splácení požadovaného úvěru
samozřejmě musí mít co nejvíce ujasněnou představu o vlastním investičním záměru, tedy jak chce nové bydlení získat, od koho či s čí pomocí a jak jej financovat.
Co mě bude zajímat při volbě hypoteční banky?

výše úrokové sazby, její fixaci a zůsob stanovení na nové období,
možnosti a způsoby přdčasného splácení,
podíl hypoteční banky na trhu (souvisí s profesionalitou a kvalitou poskytovaných služeb, včetně poradenství),
jaký a kdy zaplatím poplatek za vyřízení úvěru (některé banky poplatek vybírají předem, jiné až po schválení úvěru),
postup při oceňování nemovitostí, popřípadě, kdo vypracuje znalecký posudek,
v případě vašeho zájmu, některé hypoteční ústavy již poskytují úvěr na stavbu svépomocí,
měla by nás zajímat, jaké další možnosti nabízí hypoteční banky v kombinaci s jinými produkty (pojištěním apod.),
délka vyřízení úvěru od okamžiku doložení všech potřebných dokladů,
jakou banka nabízí minimální výši hypotečního úvěru (některé banky nabízejí již částku 200 tisíc korun).
Zdroj: http://www.penize.cz/80268-zakladni-informace-o-hypotecnich-uverech

« Zpět

Kontaktujte nás

+420 725 605 533