ADVICE BROKER s.r.o

Aktuality

Jak se nejrychleji dostanete k penězům ze stavebního spoření

13/11/2013

Končí vám smlouva o stavebním spoření a přemýšlíte o tom, jak se co nejdřív dostat ke svým úsporám? Rozdíly mezi stavebními spořitelnami jsou poměrně výrazné. Přečtěte si, co vás všechno při vypovídání smlouvy může potkat.

Peníze ze stavebního spoření můžete mít na účtu už za pár dní, nebo taky skoro až za čtyři měsíce. Záleží na tom, jak moc na výplatu úspor spěcháte a kolik jste případně ochotni zaplatit jako penále za předčasný výběr. Smluvní podmínky stavebních spořitelen se od sebe navíc často dost odlišují.

A samozřejmě – kdy a kolik ze stavebka nakonec dostanete, záleží samozřejmě také na tom, jestli peníze vybíráte po uplynutí vázací doby.

Ukončení stavebka po vázací době
Výpovědní lhůta smlouvy o stavebním spoření je obvykle tříměsíční a běžet začíná od prvního dne měsíce, který následuje po měsíci, kdy ji vypovídáte. „Například při podání výpovědi 15. 11. 2013 bude smlouva ukončena 28. 2. 2014, peníze se klientovi odešlou následující pracovní den, tedy 3. 3. 2014. Na bankovní účet by se mu pak měly připsat nejpozději 4. 3. 2013,“ vysvětluje Marek Pšeničný z tiskového oddělení Stavební spořitelny České spořitelny. Stejnou dobu by výplata peněz ze stavebního spoření trvala také u Českomoravské stavební spořitelny, Modré pyramidy a Raiffeisen stavební spořitelny. Výjimkou na našem trhu je stavební spořitelna Wüstenrot, která na rozdíl od konkurence posílá klientům peníze z ukončené smlouvy už po dvaceti kalendářních dnech. Při vypovězení smlouvy 15. listopadu by vám tedy peníze od této spořitelny přistály na účtu už 6. prosince.

Když chcete peníze rychleji
Může se stát, že peníze potřebujete rychleji. V takovém případě je možné spořitelnu požádat o zkrácení výpovědní lhůty. Počítejte však s tím, že vás to bude něco stát. Některé instituce předčasné vyplacení peněz penalizují sankčním poplatkem (např. 0,5 procenta z cílové částky), jiné vám zase pošlou peníze dřív jen v případě, že si u nich založíte novou smlouvu o stavebním spoření a z té staré na ni převedete určitý obnos.

Českomoravská stavební spořitelna vám peníze ze staré smlouvy pošle do sedmnácti pracovních dnů v případě, že na novou smlouvu převedete alespoň dvacet tisíc korun.
Raiffeisen stavební spořitelna vám peníze odešle už do deseti dnů, jestliže si na nové smlouvě necháte minimálně pět tisíc korun. Nezapomeňte ale na to, že si stavební spořitelny za založení nové smlouvy účtují poplatek jedno procento z cílové částky.
Modrá pyramida svým klientům umožní předčasný výběr peněz do čtrnácti kalendářních dnů v případě, že si založí novou smlouvu, na kterou z té staré převedou minimálně stejnou částku, jako je poplatek za založení nové smlouvy (tedy jedno procento z cílové částky).
Stavební spořitelna České spořitelny vám peníze z vypovězené smlouvy pošle už do tří pracovních dnů, avšak jen za podmínky, že zaplatíte poplatek 0,5 procenta z cílové částky.
U stavební spořitelny Wüstenrot máte bez jakéhokoli poplatku nárok na své peníze už po dvaceti kalendářních dnech. Kdybyste je ale chtěli ještě dřív a měli byste pro to nějaký pádný důvod, může vám spořitelna vyhovět. Takové žádosti se posuzují individuálně. „Ve výjimečných případech na základě žádosti klienta peníze posíláme do deseti pracovních dnů. Klient za to neplatí žádný poplatek,“ dodává mluvčí Wüstenrotu Helena Dušková.

Konec smlouvy před uplynutím vázací doby
Pokud se rozhodnete ukončit smlouvu o stavebním spoření ještě před uplynutím vázací doby, která je u smluv uzavřených po roce 2004 šest let (u starších smluv byla o rok kratší), musíte počítat s nepříjemnými ztrátami. Jednou z nich je odečtení veškeré státní podpory, kterou vám každoročně posílalo ministerstvo financí. Spořitelny si navíc naúčtují poplatek za předčasné vypovězení smlouvy během vázací doby. Ten se většinou pohybuje mezi polovičkou procenta a jedním procentem z cílové částky. Malou útěchou pro ty, kteří si peníze musí vybrat ještě před uplynutím vázací lhůty, může být alespoň to, že po vypovězení smlouvy jim kromě jejich vkladů zůstávají také úroky z vkladů a úroky ze (stržené) státní podpory.

U Českomoravské stavební spořitelny za ukončení smlouvy před uplynutím vázací doby zaplatíte 0,5 procenta z cílové částky, minimálně však 1000 korun.
Modrá pyramida a Raiffeisen stavební spořitelna si účtují poplatek jedno procento z cílové částky.
Stavební spořitelně Wüstenrot za ukončení smlouvy během vázací doby zaplatíte 0,9 procenta z cílové částky.
Stavební spořitelna České spořitelny stanovuje výši sankčního poplatku podle toho, kdy byla vypovězená smlouva založena. Klientům, kteří si sjednali stavební spoření do konce září 2012, se sankční poplatek neúčtuje. U smluv uzavřených od října 2012 do konce května 2013 je poplatek stanoven na 0,5 procenta z cílové částky. A u novějších smluv platí přísnější poplatek ve výši jednoho procenta z cílové částky.
Co se týče možnosti získat peníze ze stavebního spoření s předstihem, většina spořitelen nerozlišuje mezi tím, zda je smlouva vypovězena po uplynutí vázací doby nebo dřív. Termíny a poplatky pro zkrácení výpovědní lhůty jsou v obou případech stejné. Výjimkou je zde stavební spořitelna Wüstenrot, která trvá na dodržení tříměsíční výpovědní lhůty.

Když vám spořitelna vypoví smlouvu
K ukončení smlouvy o stavebním spoření nemusí dojít jen na popud klienta. V posledním roce jsme zaznamenali řadu případů, kdy smlouvy vypovídají stavební spořitelny.

Stavební spořitelna Raiffeisen: Máte padáka! Vaše stavebko je příliš výhodné
Stavební spořitelny vypovídají „příliš výhodné smlouvy“. Buřinka dokonce bez udání důvodu


Jde o starší smlouvy, které už překročily vázací dobu i cílovou částku a které klientům úročí úspory sazbami, jaké dnes na trhu jen těžko seženou, třeba kolem čtyř procent ročně. Spořitelny se přirozeně snaží takových závazků zbavit. Klientům často nabízejí přechod na některý z aktuálních tarifů stavebního spoření, a pokud dotyčný nabídku neakceptuje, následuje zpravidla výpověď. Postup většiny stavebních spořitelen v polovině října ve svém tiskovém prohlášení posvětila i Česká národní banka, podle které můžou spořitelny vypovědět smlouvu prakticky kdykoli, pokud jim to jejich všeobecné obchodní podmínky umožňují.

Zdroj: http://www.penize.cz/stavebni-sporeni/275847-jak-se-nejrychleji-dostanete-k-penezum-ze-stavebniho-sporeni

« Zpět

Kontaktujte nás

+420 725 605 533