ADVICE BROKER s.r.o

Aktuality

Novela: Rodiče sáhnou dětem na stavební spoření bez souhlasu soudu

09/02/2016

K penězům ze stavebního spoření uzavřeného dítěti se dnes rodiče dostanou jen se souhlasem opatrovnického soudu. Novela zákona o stavebním spoření by jim přístup k nim usnadnila.

Dřív bývaly stavební spořitelny benevolentní a peníze ze smluv nezletilých klientů vyplácely rodičům v podstatě na požádání, bez průtahů a komplikací. Vysloužily si za to nejprve pokárání České národní banky, regulátora trhu se stavebním spořením, a pak, na začátku předloňského roku, začal platit nový občanský zákoník, který upřesňuje, jakým způsobem můžou zákonní zástupci nezletilého nakládat s jeho majetkem. Potřebují souhlas opatrovnického soudu. Stavební spořitelny se navíc zalekly toho, že se objevilo několik žalob, ve kterých je bývalí dětští klienti žalovaly o náhradu škody, protože vyplatily peníze z jejich smluv rodičům. A soudy v těchto případech skutečně rozhodly proti stavebním spořitelnám. Ty proto začaly při ukončování dětských smluv striktně požadovat potvrzení opatrovnického soudu.
O problémech při ukončování smluv „na dítě“ Peníze.cz psaly dřív:

- Mámo, táto, nesahej mi na stavebko!
- Rodičům nepřístupné! K penězům ze stavebka dítěte jen se souhlasem soudu


A tak spousta rodin musela před soudem dokazovat, že veškeré uspořené peníze vynaloží výhradně ve prospěch dítěte, na které je smlouva vedena. „Pro rodiče se jednalo o zlomový moment. Smlouvu o stavebním spoření většinou uzavírali v době, kdy byla praxe jiná. Najednou museli podstupovat úkony, na které nebyli připraveni. Navíc v těchto případech nebyla a není ustálená soudní praxe, a klienti tak podstupují různé postupy a dokládají různé doklady, což přehlednosti celého procesu rozhodně nepřispělo,“ podotýká ředitelka správního a právního oddělení Stavební spořitelny České spořitelny Stanislava Kopřivová.

Rodiče se stavebku začali vyhýbat. Ještě pár let zpátky se přitom každá šestá smlouva zakládala právě dítěti. Českomoravská stavební spořitelna, největší z našich stavebních spořitelen, uzavřela v této kategorii podle našich informací za loňský rok o třináct tisíc smluv méně. A také Stavební spořitelna České spořitelny nám potvrdila, že zájem o smlouvy pro nezletilé poklesl – v jejím případě zhruba o polovinu.

Stavebním spořením se proto začali zabývat i zákonodárci. „Nechci politikům přes média vzkazovat, co mají, nebo nemají dělat. Jednoduchá úprava zákona by ale mohla ukončit problémy s opatrovnickými soudy, které jsou teď přehlceny tisícovkami žádostí,“ říká šéf Českomoravské stavební spořitelny a předseda Asociace českých stavebních spořitelen Vladimír Staňura.

Novela může všechno změnit...
Už loni v březnu předložila Poslanecké sněmovně skupina poslanců ODS návrh na úpravu zákona o stavebním spoření, díky které by rodiče mohli s penězi ze smlouvy svých dětí nakládat i bez souhlasu opatrovnického soudu. Návrh spočíval v tom, že by se ukončení smlouvy o stavebním spoření nezletilého zařadilo mezi běžné záležitosti správy majetku. K tomu by do stávající podoby zákona stačilo vložit pouze jedno slovo. Rodiče a zákonní zástupci by pak mohli bez souhlasu opatrovnického soudu smlouvy o stavebním spoření svým dětem nejenom zakládat a měnit, ale i ukončovat a následně s penězi disponovat ve prospěch nezletilých.

„Neexistuje jediný důvod, proč bychom měli předpokládat, že soud zná potřeby dítěte lépe než jeho rodiče. Navíc není výjimkou, že rozhodnutí opatrovnického soudu trvá rok, v některých případech i dva,“ vysvětloval ve Sněmovně předseda ODS Petr Fiala. Zároveň poukazoval na to, že stávající stav nepřímo mění vlastnické vztahy v rodině, protože při zdůvodnění žádosti u opatrovnického soudu obvykle nestačí obecná formulace o potřebě investice do nemovitosti rodičů. „Současná praxe navíc představuje výraznou byrokratickou zátěž, která rodiče může odradit od pravidelného spoření. A to určitě není něco, co by společnost nebo stát měly chtít,“ uzavírá Petr Fiala.

... vládě se ale nelíbí
Loni na jaře projednávala poslanecký návrh vláda, ale nakonec se k němu postavila odmítavě. „Na rozdíl od navrhovatelů předmětné novely zákona je vláda toho názoru, že zrušení smlouvy o stavebním spoření, jehož účastníkem je nezletilé dítě, jeho zákonným zástupcem, nelze pokládat za právní jednání v běžné záležitosti ve smyslu § 898 občanského zákoníku,“ uvádí oficiální vládní stanovisko, ve kterém se dále zdůrazňuje, že smyslem zákona je chránit dítě a jeho jmění.

I přes zamítavé stanovisko vlády ale novela v listopadu nakonec prošla prvním čtením ve Sněmovně s tím, že se finální podobou zákona bude ještě zabývat ústavněprávní výbor. Ten navrhl kompromisní řešení: „Ukončení smlouvy pro nezletilého účastníka se považuje za běžnou záležitost při správě jmění dítěte, dojde-li k němu po uplynutí doby stanovené v § 12 odst. 2 písm. a); nesouhlasí-li s ukončením smlouvy pro nezletilého účastníka všichni jeho zákonní zástupci, vyžaduje se souhlas soudu.“ Ona doba stanovená v paragrafu 12 je šest roků od uzavření smlouvy, tedy vázací doba stavebního spoření. Po jeho uplynutí bude stačit, aby s výběrem peněz ze stavebka souhlasili oba rodiče, souhlas opatrovnického soudu už by nebyl třeba.

„Považujeme toto znění kompromisního návrhu za přijatelné a jsme připraveni ho podpořit. Chtěl bych ocenit, že napříč politickými stranami došlo k nalezení kompromisního stanoviska, které pomůže odhadem více než 650 000 rodinám. Jenom doufám, že shoda, kterou jsme tady v této věci zatím nalezli, nás bude provázat jak druhým, tak nakonec i třetím čtením a závěrečným hlasováním,“ dodal na konci ledna během obecné rozpravy ve sněmovně Petr Fiala z ODS. O tom, zda novela definitivně projde Poslaneckou sněmovnou, se rozhodne v nejbližších týdnech. Legislativní úpravu by po poslancích musel ještě schválit Senát a svým podpisem posvětit i prezident Miloš Zeman.

Soudit se se stavební spořitelnou, nebo s tátou a mámou?
„Podstatou problému je to, že když rodiče uzavírají svým dětem smlouvu stavebního spoření, zpravidla vůbec nepočítají s tím, že prostředky už nebudou jejich a že s nimi nebudou moci nakládat podle svého uvážení. K uzavření smlouvy jsou navíc motivováni státním příspěvkem na stavební spoření, a produkt často uzavírají nikoliv proto, že by peníze naspořené na smlouvách dětí chtěli těmto dětem nevratně darovat, ale prostě proto, aby maximalizovali užitek ze státního příspěvku. Pak jsou velmi překvapeni, když k dispozici s prostředky potřebují souhlas soudu, který navíc povolí pouze dispozici, ze které bude mít majetkový prospěch jen dítě,“ vysvětluje vedoucí právního oddělení společnosti Partners Stanislav Holeš. Návrh zákona tedy jistě potěší stavební spořitelny a především ty rodiče, kteří kvůli státním příspěvkům nebo i z jiného důvodu zakládali smlouvy o stavebním spoření „na dítě“, v domnění, že k penězům budou mít kdykoli relativně snadný přístup. Není ale příliš v souladu s obecnými zásadami, na kterých stojí občanský zákoník. nto stav alespoň trochu napravit.

Nebudou se ale – pokud novela začne platit a fungovat – opakovat soudní pře, při kterých děti po dosažení zletilosti žalovaly rodiče a stavební spořitelny kvůli porušení zákona při správě jejich majetku. „K soudním sporům docházet bude, ale budou to soudní spory nikoliv mezi stavební spořitelnou a nezletilým – které mají tu výhodu, že na stavební spořitelně půjde vždy peníze vymoci –, budou to spory mezi dětmi a jejich rodiči, případně zákonnými zástupci, k takovým ale v praxi příliš často nedochází,“ odpovídá Stanislav Holeš.

Odkláníme přes dětské konto
Rodiče, kteří chtějí po uplynutí šestileté vázací doby vybrat peníze ze stavebního spoření vedeného na jejich děti, svůj problém řeší různě. Někteří jdou k opatrovnickému soudu a snaží se ho přesvědčit, že peníze využijou ve prospěch dítěte. Další navyšují cílovou částku a pokračují ve stavebním spoření, dokud jejich dítě nedosáhne plnoletosti. Část rodičů ale peníze převádí na jiný účet založený na jméno dítěte – stavební spořitelna je z obliga, majetek dítěte zůstává stále majetkem dítěte. Jenže s těmito jinými účty, typicky dětskými konty, se dá paradoxně z pozice rodiče nakládat mnohem snáz.

„Z našeho průzkumu vyplývá, že někteří rodiče komplikace kolem stavebního spoření pro děti opravdu řeší prostřednictvím dětských účtů. Ostatně, potvrdili nám to i někteří bankéři. Procento těchto převodů ale nebude příliš vysoké,“ vysvětluje Michal Mošnička ze společnosti Scott & Rose. Některé banky, dodává k tomu, nemají žádné limity pro výběr nebo převod prostředků na jiný účet, jiné naopak převody striktně limitují.

Ne vždy je ale tento přístup vůbec možný. Stanislava Kopřivová ze Stavební spořitelny České spořitelny upozorňuje, že rodiče můžou narazit už i při snaze převést peníze na dětské konto: „Přístup stavebních spořitelen se v tomto případě liší. Některé vyžadují vždy při výpovědi smlouvy o stavebním spoření rozhodnutí opatrovnického soudu, tedy i v případě převodu peněz na dětské konto.“

Podrobným srovnáním dětských účtů se budeme na portálu Peníze.cz v nejbližší době zabývat.

Zdroj: http://www.penize.cz/stavebni-sporeni/308552-novela-rodice-sahnou-detem-na-stavebni-sporeni-bez-souhlasu-soudu

« Zpět

Kontaktujte nás

+420 725 605 533